Hospital Treatment teriminin tıbbi anlamı; Hastane tedavisi.