Hospital Unit teriminin tıbbi anlamı; Hastane kurulu.