Hospital teriminin tıbbi anlamı; n. (ab. Spital): Hastane.