Hrenicotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.