Hucker-Conn Solution teriminin tıbbi anlamı; Histolojik numuneleri boyamada kullanılan, sudaik gentian violet ve amonyum okzalat eriyiği;