Human Physiology teriminin tıbbi anlamı; Vücudun çalışmasını konu alan tıp dalı, insan fizyolojisi;