Humerus teriminin tıbbi anlamı; n. Kol kemiği, dirsekten omuza kadar olan kemik, pazı kemiği.