Humoral Pathology teriminin tıbbi anlamı; Vücut sıvıları patolojisi.