Hunger Cure teriminin tıbbi anlamı; Hastayı bir süre aç bırakarak tedavi;