Hunger Swelling teriminin tıbbi anlamı; Beslenme yetersizliği ve açlık vakalarında görülen ödemle belirgin şişlik;