Hunter's Operation teriminin tıbbi anlamı; Bir arter anevrizmasının proksimal ucundan bağlanması;