Huntington's Chorea teriminin tıbbi anlamı; İntizamsız hareketler, konuşma bozukluğu, demans ile kendini belli eden herediter ve daha çok yetişkinlerde görülen kore.