Huntington's Disease teriminin tıbbi anlamı; Kore (chorea) hastalığı;