Huntirean Chancre teriminin tıbbi anlamı; n. Primer sifilizin sert çıbanı.