Hutchinson's Patch teriminin tıbbi anlamı; Sifliiz'e bağlı keratit'te kornea üzerinde görülen sarımsı kırmızı leke, Hutchinson lekesi;