Hutchinson's Sign teriminin tıbbi anlamı; 1. Konjenital frengide görülen keratit v korneada kırmızı renk belirmesi; 2. Hutchinson triyadi: Keratit, çentikli diş ve otitten ibaret konjenital frengi belirtileri;