Hutchinson's Teeth teriminin tıbbi anlamı; n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.