Hyalin Membrana teriminin tıbbi anlamı; 1. See: basement membrane; 2. Kıl kökünde iç ve dış tabakaların arasındaki zar; 3. Graaf folikülünde epitel dokusunun yerleştiği ince zar;