Hyalin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Amiloid dejenerasyonda meydana gelen bir madde.