Hyaline teriminin tıbbi anlamı; a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, saydam, camsı; 2. nitrojenli bir bileşim, hiyalin.