Hyalinization teriminin tıbbi anlamı; n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.