Hybridize teriminin tıbbi anlamı; v. Melez olarak yetiştirmek.