Hydantoin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.