Hydatid Pregnancy teriminin tıbbi anlamı; Hidatiform mol ile birlikte meydana gelen gebelik;