Hydatidocele teriminin tıbbi anlamı; n. İçinde hidatitler bulunan skrotum tümörü.