Hydatidoma teriminin tıbbi anlamı; n. Hidatid ihtiva eden tümör.