Hydatism teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.