Hydraeroperitoneum teriminin tıbbi anlamı; n. Periton boşluğunda su ve gaz bulunması.