Hydrallazine teriminin tıbbi anlamı; n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.