Hydrargyrate teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapısında civa bulunan, cıvalı.