Hydrargyrism teriminin tıbbi anlamı; n. Civa zehirlenmesi.