Hydrastine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.