Hydraulics teriminin tıbbi anlamı; n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.