Hydremia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.