Hydrencephalus, teriminin tıbbi anlamı; n. See: hydrocephalus.