Hydriatrist teriminin tıbbi anlamı; n. Hidroterapi uzmanı.