Hydriatry teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.