Hydroa Vacciniforme teriminin tıbbi anlamı; Bunun daha şiddetli bir şeklidir.