Hydrobromic teriminin tıbbi anlamı; biochem. Solunum yollarını tahriş eden gaz şeklinde asit (HBr);