Hydrocarbon teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Karbon ve hidrojen eriyiği, hidrokarbon.