Hydrocarbonism teriminin tıbbi anlamı; n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).