Hydrocardium teriminin tıbbi anlamı; n. Perikard boşluğunda sulu sıvı toplanması.