Hydrocele teriminin tıbbi anlamı; n. testislerde yaralanma, iltihap ve genel ödem sonunda seröz bir sıvı (mayi) toplanması, hidrosel.