Hydrocenosis teriminin tıbbi anlamı; n. Toplanan sıvı boşaltma.