Hydrochlorate teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, hidroklorat.