Hydrocholeresis teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.