Hydrocolpos teriminin tıbbi anlamı; n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.