Hydrocyanic teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.