Hydrocystoma teriminin tıbbi anlamı; n. ter bezinin kistik tümörü, hidrokistom.