Hydro-Electrization teriminin tıbbi anlamı; n. Elektrik kuvveti ile tedavi.